Indkvarteringsloven § 2

  1. § 2
    Kvarter til Garnisonens Mandskab tilvejebringes af vedkommende Kommune, der enten selv kan opføre Bygninger til denne Brug, jfr. § 4, eller ved Licitation eller paa anden Maade afslutte Overenskomster med private om Tilvejebringelse af de fornødne Kvarterer.