Indkvarteringsloven § 13

  1. § 13
    Den i §§ 5 (a.), 9 (a.), 10 og 11 omhandlede Ansættelse af de paagældende Bygningers Opførelsessum og Grundenes Værdi bliver at foretage af Indenrigsministeriet og vedkommende Kommune i Forening.