Indkvarteringsloven § 5

  1. § 5
    For de afgivne Kvaterer ydes Godtgørelse efter følgende Regler: