Indkomstregisterloven § 15

  1. § 15
    § 1, § 4, stk. 2-5, og §§ 5-14 træder i kraft den 1. juni 2006.
  2. Stk. 2.
    Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af §§ 2 og 3 og § 4, stk. 1. Herunder kan skatteministeren fastsætte forskellige ikrafttrædelsestidspunkter for forskellige virksomheder m.v.