Indkomstregisterloven § 1

  1. § 1
    Ved denne lov oprettes et indkomstregister.