Hvidvaskloven § 48

 1. § 48
  Virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 8, skal registreres hos Finanstilsynet for at kunne udøve de aktiviteter, der er nævnt i bilag 1.
 2. Stk. 2.
  Virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 23 og 24, skal ligeledes registreres hos Finanstilsynet for at kunne udøve deres aktiviteter.
 3. Stk. 3.
  Finanstilsynet skal undlade at foretage registrering efter stk. 1 og 2, hvis et medlem af virksomhedens øverste eller daglige ledelse eller personen er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Finanstilsynet skal endvidere undlade at registrere en virksomhed, hvis virksomheden er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af registreringen, jf. straffelovens § 78, stk. 2, eller en reel ejer er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af den pågældendes kontrollerende indflydelse.
 5. Stk. 5.
  Ved Finanstilsynets vurdering i henhold til stk. 3 og 4 finder straffelovens § 78, stk. 3, tilsvarende anvendelse.
 6. Stk. 6.
  Finanstilsynet kan inddrage registreringen af en virksomhed eller en anden juridisk person foretaget efter stk. 1 og 2, hvis et medlem af virksomhedens øverste eller daglige ledelse eller personen efterfølgende omfattes af stk. 3, eller hvis virksomheden eller en reel ejer efterfølgende omfattes af stk. 4.
 7. Stk. 7.
  Finanstilsynet kan inddrage registreringen af en virksomhed eller en person efter stk. 1 og 2, hvis virksomheden eller personen gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af denne lov.