Hjemrejseloven § 21

 1. § 21
  Afgørelser efter denne lov træffes af Hjemrejsestyrelsen, jf. dog stk. 2-6.
 2. Stk. 2.
  Afgørelser efter § 9, stk. 2, 1. pkt., træffes af indkvarteringsoperatøren. Forvaltningsloven finder også anvendelse i forbindelse med indkvarteringsoperatørens afgørelser efter § 9, stk. 2, 1. pkt., når indkvarteringsoperatøren er en privat organisation eller et privat selskab, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, 2. pkt.
 3. Stk. 3.
  Afgørelser om foranstaltninger for at sikre en udlændings tilstedeværelse efter § 11 træffes af vedkommende politidirektør. Afgørelser om meldepligt efter § 12, stk. 1, kan træffes af vedkommende politidirektør.
 4. Stk. 4.
  Afgørelser om frihedsberøvelse efter § 16 træffes af vedkommende politidirektør.
 5. Stk. 5.
  Afgørelser om beslaglæggelse af genstande efter § 18 træffes af vedkommende politidirektør.
 6. Stk. 6.
  Udbetaling Danmark forestår udbetaling af hjemrejsebistand og kan i forbindelse med den løbende administration af udbetalingen træffe afgørelser om tilbagebetaling og ophør af hjemrejsebistand i henhold til nærmere regler herom fastsat af udlændinge- og integrationsministeren, jf. § 8, stk. 6.
 7. Stk. 7.
  Staten afholder udgifter til administrationen af hjemrejsebistand gennem betaling af et administrationsbidrag efter § 25 i lov om Udbetaling Danmark.