Hjemrejseloven § 11

 1. § 11
  Med henblik på at sikre udlændingens tilstedeværelse i forbindelse med iværksættelse af en afgørelse om afvisning, udvisning, overførsel eller udsendelse kan Hjemrejsestyrelsen eller politiet bestemme, at udlændingen skal
  1. 1) deponere sit pas, anden rejselegitimation og billet,
  2. 2) tage ophold efter nærmere bestemmelse og
  3. 3) give møde på nærmere angivne tidspunkter.
 2. Stk. 2.
  Politiet kan endvidere pålægge en udlænding, der er i transit i en dansk lufthavn med henblik på udsendelse, de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1.