Havstrategiloven § 5

 1. § 5
  Havstrategierne skal indeholde:
  1. 1) Basisanalyser, jf. § 6.
  2. 2) Beskrivelser af god miljøtilstand, jf. § 7.
  3. 3) Fastsættelse af miljømål og dertil knyttede indikatorer, jf. § 8.
  4. 4) Overvågningsprogrammer, jf. § 9.
  5. 5) Indsatsprogrammer, jf. § 10.