Havstrategiloven § 7

  1. § 7
    På baggrund af basisanalyserne og bilag 1 og 2 beskrives god miljøtilstand for havområderne.