Gebyrloven § 2 a

  1. § 2 a
    Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen.
  2. Stk. 2.
    De i stk. 1 nævnte gebyrer kan højst udgøre 450 kr.