Gebyrloven § 2

  1. § 2
    Regionsrådet kan bestemme, at der skal betales gebyr til regionen for erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves af regionen, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret.
  2. Stk. 2.
    Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves af kommunen, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret.
  3. Stk. 3.
    De i stk. 1 og 2 nævnte gebyrer kan højst udgøre 250 kr.