Gassikkerhedsloven § 29

  1. § 29
    Udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasdistributionsselskaberne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne. Afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.
  2. Stk. 2.
    Gasdistributionsselskabernes omkostninger ved kontrol og udførelse af det sikkerhedstekniske arbejde, der udføres i medfør af bestemmelser fastsat efter § 5, og de omkostninger, der er nævnt i stk. 1, skal refunderes af det selskab, der opkræver gasdistributionsafgiften hos forbrugeren.
  3. Stk. 3.
    Erhvervsministeren kan fastsætte regler om betaling af omkostninger forbundet med Sikkerhedsstyrelsens kontrol efter §§ 12-22.