Gassikkerhedsloven § 5

 1. § 5
  Erhvervsministeren kan fastsætte regler om
  1. 1) udførelse, drift og vedligehold af gasanlæg,
  2. 2) udførelse, drift og vedligehold af gasinstallationer,
  3. 3) gasmateriel, der ikke er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 af 9. marts 2016 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF,
  4. 4) godkendelse af og forpligtelser for gasdistributionsselskaber og
  5. 5) gaskvalitet.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsministeren kan fastsætte regler om dokumentation for udførelse, drift og vedligehold af gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel og om dokumentation for opfyldelse af regler for gasdistributionsselskaber og opfyldelse af regler om gaskvalitet, jf. stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Erhvervsministeren kan fastsætte regler om særlige uddannelsesmæssige kompetencekrav for udførelse af visse typer af arbejder på gasanlæg og gasinstallationer, jf. stk. 1, nr. 1 og 2.
 4. Stk. 4.
  Erhvervsministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 af 9. marts 2016 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF.