Gasforsyningsloven § 29

  1. § 29
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan stille vilkår om, at ministeren i tilfælde af inddragelse af bevillinger efter § 33 kan udpege gasselskaber til at varetage de bevillingspligtige aktiviteter, indtil en ny bevilling meddeles.
  2. Stk. 2.
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan stille vilkår om, at ministeren i tilfælde af, at en bevillingshaver ikke ønsker at bevare sin bevilling, men samtidig ønsker at fastholde ejerskabet af anlæggene, kan udpege gasselskaber til at varetage de bevillingspligtige aktiviteter.
  3. Stk. 3.
    Gasselskaber, der udpeges efter stk. 1 og 2, kan indregne eventuelle driftstab, som følger af varetagelse af de pågældende bevillingspligtige aktiviteter, i priserne, jf. § 37, stk. 1.