Gasforsyningsloven § 17

 1. § 17
  Direkte ledninger kan kun anlægges efter tilladelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren.
 2. Stk. 2.
  Tilladelsen kan kun gives, hvis ansøgeren forinden har fået afslag på en anmodning om adgang til systemet, jf. § 18, og spørgsmålet ikke har kunnet løses ved forelæggelse for Forsyningstilsynet.
 3. Stk. 3.
  Tilladelsen kan betinges af overholdelse af vilkår som nævnt i § 13, stk. 1, sidste pkt.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling til dækning af omkostningerne ved myndighedsbehandling forbundet med tilladelse efter stk. 1.