Gammelførtidspensionloven § 8

 1. § 8
  Ved opgørelse af bopælstid efter § 3 sidestilles med bopæl i Danmark, og ved opgørelse af bopælstid efter §§ 4 og 5 sidestilles med bopæl her i riget
  1. 1) forhyring med dansk skib,
  2. 2) ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed,
  3. 3) ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse,
  4. 4) ophold i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab og
  5. 5) ophold i udlandet med henblik på uddannelse.