Gammelførtidspensionloven § 4

  1. § 4
    Retten til pension er betinget af mindst 3 års fast bopæl her i riget mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.