Gammelførtidspensionloven § 48 a

  1. § 48 a
    Ved den årlige regulering, jf. § 48, stk. 3, anvendes den beregnede procentsats efter § 48, stk. 3, med fradrag af en procentsats, jf. stk. 2, ved reguleringen af de beløb, der er nævnt i § 48, stk. 1, nr. 1, 3 og 9.
  2. Stk. 2.
    For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.