Friskoleloven § 33

  1. § 33
    Bestemmelserne i § 5, § 7, stk. 1, kapitel 4 bortset fra § 20 b, stk. 2, 1. pkt., § 22, § 22 a og § 23, kapitlerne 5 og 6 bortset fra § 31 og § 37, stk. 4 og 5, gælder ikke for frie grundskoler, som ikke modtager statstilskud efter denne lov.
  2. Stk. 2.
    Hvis en skole, der ikke modtager tilskud efter denne lov, overtræder et påbud efter § 24 a, kan børne- og undervisningsministeren træffe afgørelse om, at skolen ikke længere omfattes af lovens regler om frie grundskoler. Eventuel fortsat undervisning på skolen af børn i den undervisningspligtige alder vil være omfattet af kapitel 8.