Friskoleloven § 2

 1. § 2
  En fri grundskole skal, jf. dog § 41, den 5. september i skoleåret med de begrænsninger, der følger af stk. 2, have mindst
  1. 1) ni elever i alt på børnehaveklassetrin og 1. og 2. klassetrin,
  2. 2) seks elever i alt på 3. og 4. klassetrin og
  3. 3) ni elever i alt på 5.-7. klassetrin.
 2. Stk. 2.
  En nyoprettet skole skal opfylde kravet i stk. 1, nr. 1, senest i skolens tredje skoleår, kravet i stk. 1, nr. 2, senest i skolens femte skoleår og kravet i stk. 1, nr. 3, senest i skolens ottende skoleår.
 3. Stk. 3.
  Undervisningssproget i en fri grundskole er dansk. I de tyske mindretalsskoler er undervisningssproget dog tysk. Børne- og undervisningsministeren kan i særlige tilfælde godkende, at undervisningssproget er et andet end dansk.
 4. Stk. 4.
  En fri grundskole, der modtager tilskud i henhold til denne lov, kan omfatte en kostafdeling for 6.-10. klassetrin.
 5. Stk. 5.
  Kravene i stk. 1 og 2 gælder ikke for
  1. 1) de tyske mindretalsskoler,
  2. 2) skoler, der i hele skoleåret 2009-10 var undtaget fra klassetrinskravet i den dagældende lovs § 2, stk. 1,
  3. 3) skoler, der er omfattet af § 19, stk. 1, 6. pkt.,
  4. 4) skoler med kostafdeling, der i hele skoleåret 2009-10 opfyldte § 19, stk. 1, 3. pkt., og
  5. 5) skoler, der er udspaltet af en privat institution for gymnasial uddannelse, som er overgået til at være en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning, jf. lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.