Forældreansvarsloven § 7 a

 1. § 7 a
  Forældre, der sammen har adopteret et barn, har fælles forældremyndighed.
 2. Stk. 2.
  En forælder, der har adopteret et barn alene, har forældremyndigheden alene, jf. dog stk. 3.
 3. Stk. 3.
  Forældre har fælles forældremyndighed, når den ene har adopteret den andens barn efter § 5 a, stk. 1, i adoptionsloven.
 4. Stk. 4.
  Stk. 1 og 2 gælder også for ansøgere med godkendelse som adoptant, der adopterer et barn fra et andet land, i perioden fra barnets ankomst her til landet, og til Familieretshuset har meddelt bevilling til adoption efter § 1 i adoptionsloven.
 5. Stk. 5.
  Stk. 1 og 2 gælder også for ansøgere med godkendelse som adoptant, der har fået et barn placeret efter § 32 a i adoptionsloven, så længe barnet er midlertidigt placeret.