Folkeoplysningsloven § 3

  1. § 3
    Den frie folkeoplysende virksomhed skal være etableret af en folkeoplysende forening med vedtægt, jf. §§ 4 og 5, for at være tilskudsberettigende eller kunne få anvist lokaler, jf. dog § 6, stk. 1, nr. 3, og § 21, stk. 6.