Folkeoplysningsloven § 6

 1. § 6
  Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til
  1. 1) den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kap. 4,
  2. 2) det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kap. 5, og
  3. 3) udviklingsarbejde inden for lovens område.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dele af den beløbsramme, der er nævnt i stk. 1, skal anvendes til nærmere angivne formål inden for lovens område.