Færdselsloven § 55 a

  1. § 55 a
    Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner.
  2. Stk. 2.
    Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om brug af andet teleudstyr og lignende under kørsel.