Færdselsloven § 89

  1. § 89
    Politiet kan regulere færdslen på steder, hvor det skønnes nødvendigt.
  2. Stk. 2.
    Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om andre personers adgang til at regulere færdslen. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om gebyr for udstedelse af legitimationskort til personer, der har gennemført uddannelse i at regulere færdsel i forbindelse med gennemførelse af særtransporter.
  3. Stk. 3.
    Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om tegngivning til regulering af færdslen.