EVA-loven § 11

  1. § 11
    Vedkommende minister eller anden myndighed kan på baggrund af en afsluttet evaluering efter § 2 give uddannelsesinstitutionen, den ansvarlige myndighed og den praktikansvarlige myndighed påbud om opfølgning på evalueringsrapporten.
  2. Stk. 2.
    Påbud i henhold til stk. 1 kan ikke gives uddannelsesinstitutioner under universitetsloven.