Lov om erhvervsdrivende fonde § 95

 1. § 95
  Erhvervsstyrelsen skal som registreringsmyndighed senest 4 uger efter underskrivelsen af den fælles fusionsredegørelse efter § 92 fra hver af de deltagende fonde have modtaget
  1. 1) anmeldelse af fusionen,
  2. 2) dokumentation for bestyrelsens beslutning om fusion, jf. § 91, stk. 4,
  3. 3) fælles fusionsredegørelse, jf. § 92,
  4. 4) eventuel mellembalance, jf. § 93,
  5. 5) vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. § 94, og
  6. 6) dateret vedtægt, hvis der som led i fusionen dannes en ny fond eller foretages vedtægtsændringer i den fortsættende fond.
 2. Stk. 2.
  Anmeldelsen efter stk. 1 skal inkludere eventuelle konsekvensændringer i de registrerede oplysninger om fonden, for det tilfælde at fusionen tillades af fondsmyndigheden efter § 96.