Lov om erhvervsdrivende fonde § 5

 1. § 5
  Erhvervsdrivende fonde skal i deres navn benytte ordet fond.
 2. Stk. 2.
  Betegnelsen erhvervsdrivende fond eller erhvervsfond eller forkortelsen ERF må kun benyttes af en fond, som er registreret eller anmeldt til registrering i overensstemmelse med § 12, stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Navnet skal tydeligt adskille sig fra navnet på andre fonde og virksomheder, der er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, og må ikke være egnet til at vildlede. I navnet må der ikke uberettiget optages slægtsnavn, firmanavn, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer fonden, eller noget, som kan forveksles hermed.
 4. Stk. 4.
  Fonde skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder elektroniske meddelelser, og på fondens hjemmeside angive navn, hjemsted og cvr-nummer.
 5. Stk. 5.
  Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på binavne.