Lov om erhvervsdrivende fonde § 39

  1. § 39
    Medlemmer af ledelsen skal være myndige personer og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.