Lov om erhvervsdrivende fonde § 26

 1. § 26
  En erhvervsdrivende fond kan stiftes af en eller flere stiftere.
 2. Stk. 2.
  En stifter må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs.
 3. Stk. 3.
  Hvis en stifter er en fysisk person, skal personen være myndig og må ikke være under værgemål efter § 5 i værgemålsloven eller under samværgemål efter § 7 i værgemålsloven.
 4. Stk. 4.
  Hvis stifter er en juridisk person, skal denne være beføjet til at erhverve rettigheder, indgå forpligtelser og være part i retssager.