Lov om erhvervsdrivende fonde § 105

  1. § 105
    Fusionen anses for gennemført, og hvert af de deltagende ophørende datterselskaber anses for opløst, og dets rettigheder og forpligtelser anses for overgået som helhed til fonden, når
    1. 1) tilladelse til fusionen er givet, jf. § 104, og
    2. 2) fusionen er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system.