Emballageafgiftsloven § 5

 1. § 5
  I den afgiftspligtige mængde, opgjort efter § 4, stk. 1, fradrages:
  1. 1) Varer, der leveres til en anden oplagshaver efter § 3 a,
  2. 2) varer, der leveres til udlandet,
  3. 3) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand, brækage eller lignende,
  4. 4) varer, hvoraf der tidligere er betalt afgift,
  5. 5) varer, der returneres til virksomheden, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften, og
  6. 6) varer, der afsættes til afgiftsfrit formål, jf. § 6, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1 i den afgiftspligtige mængde.