Emballageafgiftsloven § 4

  1. § 4
    Oplagshavere opgør den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode på grundlag af udleveringen fra virksomheden af afgiftspligtige varer eller virksomhedens forbrug af egne varer i perioden.
  2. Stk. 2.
    Afgiftsperioden er måneden.