Elafgiftsloven § 5

 1. § 5
  Der skal ikke svares afgift af elektricitet, der:
  1. a) leveres til virksomheder, der erhvervsmæssigt afsætter elektricitet, og som er registreret efter § 4,
  2. b) leveres til virksomheder registreret efter § 4, stk. 3-5.
  3. c) udføres til udlandet.
 2. Stk. 2.
  Det er en forudsætning for anvendelse af stk. 1, litra a, at elektriciteten leveres til et aftagenummer, der kun vedrører en virksomhed nævnt i stk. 1, litra a. 1. pkt. finder ikke anvendelse for leverancer af elektricitet direkte mellem registrerede virksomheder nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1, og stk. 2.
 3. Stk. 3.
  Det er en forudsætning for anvendelse af stk. 1, litra b, at elektriciteten leveres til et aftagenummer, der kun vedrører en virksomhed nævnt i stk. 1, litra b.