Elafgiftsloven § 3

  1. § 3
    Afgiften svares af
    1. 1) den, der leverer elektricitet til forbrug her i landet, og
    2. 2) den, der til eget forbrug fremstiller elektricitet.
  2. Stk. 2.
    Ved den, der leverer elektricitet til forbrug her i landet, jf. stk. 1, nr. 1, forstås net- og transmissionsvirksomheder, der er omfattet af § 19 i lov om elforsyning.