Dyreværnsloven § 11

  1. § 11
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om behandling af hunde og katte, herunder regler om indfangning og aflivning af katte.
  2. Stk. 2.
    Hale- eller ørekuperede hunde må ikke udstilles eller på anden måde fremvises med henblik på bedømmelse af hundens ydre, dens brugsegenskaber eller færdigheder. Forbuddet gælder dog ikke for hunde, der er halekuperet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i medfør af § 14, stk. 3, 2. pkt.
  3. Stk. 3.
    Miljø- og fødevareministeren kan i ganske særlige tilfælde meddele undtagelse fra bestemmelsen i stk. 2.