Dyreværnsloven § 14

 1. § 14
  Operative indgreb, der kan påføre dyret lidelse bortset fra uvæsentlig smerte af forbigående beskaffenhed, må kun foretages af en dyrlæge, medmindre indgrebet er uopsætteligt. Lidelse og smerte skal begrænses i videst muligt omfang.
 2. Stk. 2.
  Operative og lignende indgreb, som har til formål at ændre et dyrs udseende, må ikke foretages.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om operative og lignende indgreb, herunder regler om kastration, afhorning, mærkning, fjernelse af kløer og andre legemsdele og beskæring af næb samt klove og hove. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om halekupering af visse hunderacer, der kan anvendes til jagt.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at visse typer indgreb kun må foretages af en dyrlæge eller andet særligt uddannet personale.
 5. Stk. 5.
  Miljø- og fødevareministeren kan forbyde visse typer af operative og lignende indgreb.