Dagtilbudsloven § 57

  1. § 57
    Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give forældre et tilskud pr. barn til brug for fritidshjem efter § 52, stk. 2-4.
  2. Stk. 2.
    Tilskud efter stk. 1 skal udgøre mindst 70 pct. og forældrenes egenbetaling højst 30 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i fritidshjem bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.
  3. Stk. 3.
    Tilskud og egenbetaling fastsættes på grundlag af fritidshjemmenes vedtagne budgetter.