Dagtilbudsloven § 52

 1. § 52
  Fritidshjem kan etableres som institutioner.
 2. Stk. 2.
  Fritidshjem kan drives af en eller flere kommuner som kommunale fritidshjem.
 3. Stk. 3.
  Fritidshjem kan efter aftale med kommunalbestyrelsen drives af private leverandører som selvejende fritidshjem. Reglerne i denne lov om selvejende fritidshjem finder anvendelse for fritidshjem som nævnt i 1. pkt.
 4. Stk. 4.
  Fritidshjem kan efter aftale med kommunalbestyrelsen drives af private leverandører som udliciterede fritidshjem. Reglerne i denne lov om udliciterede fritidshjem finder anvendelse for fritidshjem som nævnt i 1. pkt.
 5. Stk. 5.
  Fritidshjem kan efter aftale med kommunalbestyrelsen drives af private leverandører som private fritidshjem. Reglerne i denne lov om private fritidshjem finder anvendelse for fritidshjem som nævnt i 1. pkt.