Dødsboskifteloven § 36

 1. § 36
  Skifteretten udleverer et bo til behandling ved bobestyrer, såfremt
  1. 1) en arving anmoder derom,
  2. 2) boet må antages at være insolvent,
  3. 3) alle arvinger enten er repræsenteret ved værge eller skifteværge eller er under konkurs eller er ude af stand til at opfylde deres forpligtelser, efterhånden som de forfalder,
  4. 4) afdøde har bestemt dette i testamente, jf. § 38,
  5. 5) der ikke findes arvinger i boet eller det er usikkert, hvem der er arvinger,
  6. 6) der i medfør af §§ 23, 30, 76, stk. 3, eller arvelovens § 25, stk. 2, træffes bestemmelse derom eller
  7. 7) der ikke inden rimelig tid har kunnet træffes bestemmelse om, at boet skal behandles på anden måde.