Dødsboskifteloven § 30

 1. § 30
  Skifteretten træffer bestemmelse om, at et bo under privat skifte skal overgå til behandling ved bobestyrer, såfremt
  1. 1) en af boets arvinger anmoder derom,
  2. 2) en kreditor eller legatar anmoder derom og der er nærliggende risiko for, at en fortsættelse af den private skiftebehandling vil udsætte vedkommende for tab,
  3. 3) fristen for indlevering af åbningsstatus eller boopgørelse ikke overholdes eller
  4. 4) boet i øvrigt ikke behandles forsvarligt.
 2. Stk. 2.
  Reglerne i § 65 finder tilsvarende anvendelse.