Dødsboskatteloven § 71

 1. § 71
  Reglerne i dette kapitel finder anvendelse i forbindelse med skifte af uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live.
 2. Stk. 2.
  Ved anvendelsen af de øvrige bestemmelser i denne lov på boer omfattet af dette kapitel træder datoen for skifterettens modtagelse af skiftebegæringen i stedet for dødsdagen.
 3. Stk. 3.
  Hvis den længstlevende ægtefælle skifter med alle arvinger og legatarer efter førstafdøde (fuldstændigt skifte), finder §§ 3-6 og §§ 19-52 anvendelse, jf. dog §§ 72-75.
 4. Stk. 4.
  Hvis den længstlevende ægtefælle skifter med en eller flere arvinger eller legatarer efter førstafdøde, og boet derefter på ny overtages til uskiftet bo, eller hvis skiftet afsluttes ved, at den længstlevende ægtefælle overtager hele boet i medfør af arvelovens § 11, stk. 1 og 2, jf. dog stk. 4, finder §§ 59-66 anvendelse, jf. dog stk. 5.
 5. Stk. 5.
  Hvis der før den første overtagelse til uskiftet bo er skiftet med en eller flere livsarvinger efter førstafdøde, finder §§ 41-51 anvendelse for så vidt angår den længstlevende ægtefælle, mens §§ 34-40 finder anvendelse for modtagere af udlodning.