CVR-loven § 6

  1. § 6
    Produktionsenheder tildeles et entydigt identifikationsnummer (P-nummer) af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Danmarks Statistik og forsynes med CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil de hører.
  2. Stk. 2.
    Andre offentlige myndigheder end de i stk. 1 nævnte kan efter aftale med Erhvervsstyrelsen og den pågældende myndighed tildele P-nummer.