CVR-loven § 16 a

  1. § 16 a
    Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om virksomheders anmeldelse og registrering af grunddata i Erhvervsstyrelsens it-system, og om brugen af dette system. Tilsvarende gælder for frivillige anmeldelser, jf. § 11, stk. 5.