CO2-afgiftsloven § 1

 1. § 1
  Der svares kuldioxidafgift m.v. til statskassen af varer, der er afgiftspligtige efter
  1. 1) lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., bortset fra bioolier m.v. og metanol omfattet af den nævnte lovs § 1, stk. 1, nr. 19 og 20, såfremt metanolen er af ikke syntetisk oprindelse,
  2. 2) lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,
  3. 3) lov om afgift af naturgas og bygas m.v., bortset fra gas omfattet af lovens § 1, stk. 1, 2. pkt.
 2. Stk. 2.
  Der svares endvidere en afgift af biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW.