CFCS-loven § 12

 1. § 12
  Der må ikke behandles personoplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de i § 11, stk. 1, nævnte, medmindre det er nødvendigt for varetagelsen af Center for Cybersikkerheds opgaver.
 2. Stk. 2.
  De i stk. 1 nævnte personoplysninger må ikke videregives. Videregivelse kan dog ske, hvis
  1. 1) den pågældende person har givet sit udtrykkelige samtykke til videregivelsen,
  2. 2) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår,
  3. 3) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe,
  4. 4) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en persons eller virksomheds opgaver for det offentlige eller
  5. 5) videregivelsen omfatter personoplysninger, der er omfattet af kapitel 4.