CFCS-loven § 11

 1. § 11
  Der må ikke behandles personoplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning og fagforeningsmæssige tilhørsforhold og personoplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis
  1. 1) den pågældende person har givet sit udtrykkelige samtykke til en sådan behandling,
  2. 2) behandlingen vedrører personoplysninger, som er blevet offentliggjort af den pågældende person,
  3. 3) behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares,
  4. 4) behandlingen er nødvendig til beskyttelse af væsentlige hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar eller
  5. 5) behandlingen vedrører personoplysninger, der er omfattet af kapitel 4.