Cfc-afgiftsloven § 1

 1. § 1
  Den, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet modtager følgende kemiske stoffer, der anvendes til fremstilling m.v. af de i stk. 2 nævnte varer, skal betale en afgift til statskassen:
  1. 1) Triklorfluormethan (CFC-11).
  2. 2) Diklordifluormethan (CFC-12).
  3. 3) Triklortrifluorethan (CFC-113).
  4. 4) Diklortetrafluorethan (CFC-114).
  5. 5) Klorpentafluorethan (CFC-115).
  6. 6) Bromklordifluormethan (halon-1211).
  7. 7) Bromtrifluormethan (halon-1301).
  8. 8) Dibromtetrafluorethan (halon-2402).
 2. Stk. 2.
  Afgift betales af disse stoffer, når de anvendes til fremstilling og vedligeholdelse m.v. af følgende varer:
  1. 1) Fjernvarmerør.
  2. 2) Køleskabe.
  3. 3) Frysere.
  4. 4) Køle- og frysediske og køle- og frysereoler.
  5. 5) Køle- og fryseanlæg til industriel brug.
  6. 6) Køle- og fryseanlæg til transportmidler.
  7. 7) Paneler til køle- og fryserum.
  8. 8) Isolerede porte og døre.
  9. 9) Ekstruderet polystyren til isolering.
  10. 10) Konstruktionsskum.
  11. 11) Fugeskum.
  12. 12) Polyurethan-slipmiddel.
  13. 13) Spraydåser.
  14. 14) Dåser indeholdende CFC bl.a. beregnet på at frembringe støj (tågehorn).
  15. 15) Brandslukningsanlæg indeholdende haloner.
 3. Stk. 3.
  Afgift skal også betales af de i stk. 1 nævnte stoffer, når de findes i blandinger med andre stoffer.