Bygningsfredningsloven § 11

 1. § 11
  Nedrivning af en fredet bygning kræver tilladelse af kulturministeren.
 2. Stk. 2.
  Til vurdering af en ansøgning efter stk. 1 kan kulturministeren kræve oplysninger om formålet med nedrivningen og om den fremtidige anvendelse af den pågældende ejendom. Kulturministeren kan afslå at behandle ansøgningen, hvis de tilladelser, der i henhold til anden lovgivning er nødvendige for en nedrivning, ikke foreligger.
 3. Stk. 3.
  En nedrivningstilladelse kan gøres betinget.
 4. Stk. 4.
  § 6, stk. 1, 2 og 4, og § 7 finder tilsvarende anvendelse.